COMISSIÓ SECCIÓ

DELEGAT DE LA SECCIÓ

Antoni Cortes ANTONI CORTÉS– Responsable de la secció- Representació de la secció- Relacions amb clubs

ÀREA RELACIONS INSTITUCIONALS

User comments FRANCESC LÓPEZ– Representació de la secció- Responsable Delegats Equips

ÀREA RECURSOS

JOSEP GAMUNDI JOSEP GAMUNDI– Potenciar l’Àrea Social- Recerca de recursos atípics- Control de les enquestes- Butlletí Setmanal

ÀREA ECONÒMICA

XAVI POCH XAVIER POCH– Organització pressupost- Noves línies de finançament

ÀREA SERVEIS

JOAN MIQUEL FLORENSA JOAN MIQUEL FLORENSA– Recerca necessitats dels equips- Optimització de recursos- Material

ÀREA ESDEVENIMENTS I TORNEJOS

Oscar Garrido OSCAR GARRIDO– Optimització de Recursos- Dinamització de l’Àrea- Selecció d’esdeveniments